Wie zijn we ?

Download document: De presentatie folder van ABZE

sangha

De Europese Zenboeddhistische Vereniging (ABZE) werd gesticht door de leerlingen van meester Yuno Rech in juli 2007. Ze wil voornamelijk de beoefening van het soto-zenboeddhisme organiseren en verspreiden, zoals overgedragen sinds Boeddha Shakyamuni en vervolgens door (o.a.) de meesters Bodhidharma, Tosan, Dogen, Keizan, Kodo Sawaki, Taisen Deshimaru, Niwa Renpo, Yuno Rech en zijn leerlingen, in de geest van de persoonlijke overdracht die eigen is aan deze school. De vereniging zal de fundamentele principes van deze traditie bestuderen, beoefenen en overdragen en ze tegelijkertijd aanpassen aan de huidige levensomstandigheden in Europa.

De ABZE is boeddhistisch omdat haar leden vertrouwen hebben in het ontwaken van Shakyamuni en zich inspannen om al zijn onderrichtingen in praktijk te brengen, in het bijzonder de vier edele waarheden en de zes paramita’s (vrijgevigheid, ethiek, geduld, inspanning, meditatie en wijsheid).

Ze verbinden zich ertoe de Boeddha, zijn onderricht en de gemeenschap van degenen die dit onderricht beoefenen te respecteren.

livret
Download het boekje in pdf (fr./engl.)

Ze leggen de gelofte af om de wezens te helpen te ontwaken; om hun gehechtheden die een bron van lijden zijn te verhelpen; om de onderrichtingen van de Boeddha en de meesters van de soto-zenoverdrachtslijn te bestuderen en te beoefenen; en tenslotte om te ontwaken tot de diepe dimensie van de weg, voor het welzijn van alle wezens.

De ABZE hoort tot de soto-zenschool, die gesticht werd in China door meester Tosan en nadien in Japan door meester Dogen en meester Keizan. Dit impliceert dat de beoefening vooral belicht wordt door het onderricht van deze meesters, van wie ze de volgende fundamentele principes respecteert:

  1. Meditatie in zazen is niet één van de meditatietechnieken. Het is de beoefening van het ontwaken dat de bron is van alle andere soorten van beoefening. Zazen wordt beoefend in de allergrootste eenvoud en soberheid: het is enkel zitten en elke andere zorg opgeven (shikantaza) met een geest die zich aan niets hecht (hishiryo), zonder begeerte of haat tegenover eender welk object (mushotoku).
  2. Deze zuivere praktijk is zelf de verwezenlijking van het ontwaken.
  3. Er is geen scheiding of tegenstelling tussen meditatie, de rituelen en het dagelijkse leven
  4. De beoefening, de studie van het onderricht en het ontwaken zijn niet gescheiden.
  5. Alle wezens en de Boeddha zijn fundamenteel niet anders of gescheiden, ze staan in onderlinge afhankelijkheid en delen dezelfde ‘Boeddhanatuur’.
  6. Een ontwaakte Boeddha is iemand die in harmonie leeft met de dharma, die de diepe werkelijkheid van alles wat bestaat uitdrukt.
  7. Alles bestaat als relatie van onderlinge afhankelijkheid van oorzaken en gevolgen. Niets of niemand bestaat op zichzelf. Dit impliceert een verantwoordelijkheidsgevoel in woord en daad, en een respect voor de ander – in welke levensvorm dan ook (ethiek en ecologie).
  8. Hoewel de zenboeddhistische praktijk het welzijn ten goede komt, kan ze niet herleid worden tot een welzijnstechniek of persoonlijke ontwikkeling. De ABZE waakt erover dat haar onderricht de echte spirituele dimensie van het ontwaken uitdrukt.
  9. Onze beoefening is een beoefening van de bevrijding uit alle oorzaken van het lijden verbonden aan onze begeerte, onze agressiviteit en onze onwetendheid – de drie basvergiften zoals de Boeddha ze uitdrukte. Het is aan elk van ons om erop toe te zien dat rivaliteit, persoonlijke beïnvloeding, machtsmisbruik en andere gehechtheden – die vaak de werking van organisaties, vooral kerken en ‘spirituele’ groeperingen, perverteren – zich niet kunnen ontwikkelen. Het bewustzijn hiervan en het vermogen om eventuele problemen te verhelpen zullen deel uitmaken van de vorming van leraren en van de beoefening van iedereen. Dit zal wijsheid en waakzaamheid vereisen.

De ABZE is een Europse vereniging: haar leden praktiseren, leiden dojo’s en organiseren sesshins in Frankrijk, België, Nederlands, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Spanje. De vereniging bezit nog geen locatie om grote sesshins te houden. Die hebben vooralsnog plaats in Pégomas, nabij Cannes, in de zentempel van La Gendronnière nabij Blois, in Godinne nabij Namen, in Ghigo di Prali nabij Turin en in Grube Louise nabij Keulen.

De ABZE spant zich in om de praktijk van het soto-zenboeddhisme bekend te maken door middel van conferenties, stages, sesshins en de dagelijkse praktijk in de dojo’s.

Ze zorgt voor de vorming van leraren, zodat de soto-zen overgedragen kan worden met respect voor de essentie van de traditie.

Ze werkt in een geest van openheid en samenwerking met organisaties die een gelijkaardig doel nastreven, in het bijzonder de Association Zen Internationale, de Sotoshu Shumucho en l’Union Bouddhiste de France, maar ook met de verschillende Boeddhistische unies in Europa.

Via haar website verspreidt ze informatie en inlichtingen aan iedereen, maar in het bijzonder aan haar leden en leraren.

Ze verzorgt publicaties over het denken en de praktijk van het soto-zenboeddhisme.

Ze moedigt de interconvictionele dialoog aan.

Bewust van het belang van ethiek en ecologie moedigt ze haar leden aan om een verwantwoordelijke houding aan te nemen in hun verschillende individuele, familiale, professionele en sociale leefdomeinen.

 

Afdrukken E-mailadres

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.