De totaliteit van het universum.

Sengyo van Leuven; Saint-Thierry – mei 2015

Houd je ogen open. Volg je verlangen om te slapen niet. Word wakker en wees volledig aanwezig hier en nu. Om hier en nu aanwezig te zijn, is het nodig dat er niemand is, dat er geen enkele gehechtheid aan een ik, aan een gedachte, aan een concept, aan een verwachting is … vergeet dat allemaal. Ogenblikkelijk, verschijnt de mens zoals hij zou moeten zijn, bevrijd. Je altijd bevrijden van je gehechtheden, je concepten. De weg van de Boeddha is geen weg die naar bevrijding leidt! Er is geen einddoel, gelegen in de toekomst, maar het is de weg van de bevrijding: op ieder moment je volledig bevrijden. Op ieder moment geboren worden, bestaan en sterven.

Zijn leven leven is juist leven van bevrijding naar bevrijding, van het ene ogenblik naar het andere. Er is geen doel ver weg, niets te bereiken, niets te verwerkelijken: alleen het huidig moment te beleven. Hetgeen in het leven verschijnt, de fenomenen, zij verschijnen omdat dit het moment is dat ze moeten verschijnen. Niet nodig om zich ertegen te verzetten of ze te ontvluchten door zijn gedachten te volgen.

Natuurlijk moet men kunnen onderscheiden wat positieve gevolgen zal hebben en wat negatieve, nefaste gevolgen zal hebben; maar wel wetend dat die gevolgen niet voor altijd positief of negatief zullen zijn; dat de omstandigheden niet altijd positief of negatief zullen zijn; ze zijn zoals ze zijn, en volgens de tijdsgeest en de cultuur veranderen de waarderingen.

De zenbeoefenaar opent zich volledig voor de absolute dimensie van de fenomenen door de relatieve aspecten van diezelfde fenomenen te omarmen in volle helderheid. Men moet noch in de leegte van de fenomenen verblijven, noch in een enge gehechtheid aan de relatieve waardering of inschatting van die fenomenen.

Als men teveel in het absolute domein verwijlt, teveel in de ku-dimensie, de leegte, dan moet men terugkeren naar de fenomenen en begrijpen dat men die fenomenen, die acties die men moet uitvoeren, die taken, die ontmoetingen; dat men die volledig moet vervullen, voor de honderd percent, omdat die fenomenen, die taken, die ontmoetingen op ditzelfde moment de totaliteit van het huidige universum zijn.

Zo heeft in het zenonderricht elke taak een volledige waarde en die is gelijk aan alle andere taken, alle andere functies, alle andere rollen. Men moet ze zo goed mogelijk vervullen, zich erop toeleggen. En door zich erop toe te leggen kan men zichzelf vergeten en zo zijn ware natuur van zijn bestaan verwezenlijken.

Hoor de geluiden zonder ze te interpreteren, maar hoor ze zoals de totaliteit van het universum die een geluid maakt. Zoals de jonge Eno, die de zesde patriarch van China zou worden, toen hij in het klooster van zijn Meester was. Hij hoorde twee Indische monniken ruzie maken rond een mast waaraan een vlag wapperde in de wind. De ene zei: “Het is de wind die beweegt.”, de andere zei: “Het is de vlag die beweegt.”. Ze raakten niet tot een akkoord. Terwijl hij voorbijkwam hoorde Eno ze bezig en kwam tussenbeide: “Het is uw geest die beweegt.”.

Maar daarmee wilde hij niet zeggen dat het de geest van de eerbiedwaardige X of van de eerbiedwaardige Y was die bezig was zich op te winden: het was de geest van het volledige universum die bewoog, die het wapperen van de vlag aan de mast van het klooster teweegbracht. Het was het moment, de totaliteit.

Realiseer je, asjeblieft, dat er uiteindelijk niets na te jagen valt: alles gebeurt op het moment. Stop met in tegenstellingen te denken, om je onnuttige vragen te stellen “Ik, mezelf, … waarom? Hoe?”. Doe volledig wat je moet doen op elk moment in harmonie met het originele ontwaken van het hele universum.

 

 

 

Tags: Sengyo Van Leuven

Afdrukken E-mailadres

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.